Zapobieganie ukłuciom owadów - Cz. 2

Zapobieganie ukłuciom owadów - Cz. 2

Skuteczne sposoby ochrony

Ochronę przed owadami optymalizuje znajomość miejsc występowania poszczególnych gatunków insektów (okolice zalesione vs. tereny miejskie). A także czasu ich największej aktywności w ciągu doby. Do owadów żerujących w ciągu dnia należą komary odpowiedzialne za transmisję gorączek: denga, chikungunya, zika oraz żółtej gorączki. Jednym ze sposobów zmniejszających prawdopodobieństwo ukłucia jest noszenie koszul z długimi rękawami i spodni z długimi nogawkami. A także grubych skarpet i okrycia głowy podczas przebywania na otwartej przestrzeni od świtu do zmierzchu. Poziom bezpieczeństwa zwiększa zastosowanie odzieży, która została fabrycznie zaimpregnowana insektycydem np. permetryną. Permetryna dziala odstraszająco i biobójczo w stosunku do wielu gatunków owadów, w tym komarów, kleszczy, meszek i pcheł piaskowych. Pranie i czyszczenie, nawet wielokrotne, nie upośledza aktywności permetryny na ubraniach.

W przypadku komarów przenoszących malarię, filariozy, japońskie zapalenie mózgu i gorączkę zachodniego Nilu ryzyko ukłucia zwiększa się w nocy. Dlatego najskuteczniejszą metodą ograniczającą kontakt z insektami jest unikanie przebywania na świeżym powietrzu od zmierzchu do świtu i używanie moskitier podczas snu. Szczególnie wysoką skuteczność wykazują moskitiery impregnowane wspomnianą wcześniej permetryną. Mogą one zachowywać aktywność przez wiele lat (LLITNs – ang. Long Lasting Insecticide Treated Nets). Używanie moskitier na szeroką skalę przez ludność zamieszkującą kraje malaryczne spowodowało spadek zachorowalności na malarię aż o 50%.

Duże znaczenie w ochronie przed ukłuciami komarów w tropiku ma także zmniejszanie liczebności ich populacji w otoczeniu człowieka. Sprzyja temu eliminacja sztucznych zbiorników wody stojącej. Na myśli mamy głównie otwarte butelki i puszki po napojach lub zużyte opony samochodowe. W walce z komarami stosuje się także tzw. eliminację chemiczną, która polega na opryskiwaniu zagrożonych terenów insektycydami lub biologiczną z użyciem ryb komarożernych wprowadzanych do zbiorników wodnych.

Nie tylko komary….

Warto pamiętać, że krajach egzotycznych, oprócz komarów, występują także inne owady, które są wektorami wielu chorób. Do najbardziej popularnych należą: muszki piaskowe, które przenoszą leiszmaniozy. A także meszki, które odpowiadają za transmisję onchocerkozy, bąki z rodzaju Chrysops, których ukłucie prowadzi do rozwoju loaozy, a także muchy tse-tse przenoszące śpiączkę afrykańską. Stosowanie repelentów zawierających DEET i odzieży impregnowanej permetryną w większości przypadków zmniejsza prawdopodobieństwo ukłuć tych owadów.

Dużym utrapieniem dla turystów mogą być pluskwy domowe. Nie przenoszą żadnych patogenów ale ich ukłucia wywołują silną reakcję uczuleniową i duży dyskomfort psychiczny. Występują w spojeniach tapczanów, materacach i pościeli, odzieży. A także siedziskach w lokalnych środkach lokomocji i miejscach pożytku publicznego takich jak urzędy i teatry. Najlepszym sposobem ochrony przed pluskwami jest unikanie korzystania z miejsc, w których znajdują się ślady aktywności tych owadów i dokładna inspekcja rzeczy osobistych przed ponownym zapakowaniem do walizki.

Strach przed owadami jest uzasadniony ale nie powinien ograniczać naszego podróżowania po świecie, gdyż stosowanie profesjonalnych środków ochronnych w dużym stopniu ogranicza ryzyko ukłuć insektów i rozwój potencjalnych komplikacji zdrowotnych.

Część 1