Konferencja prasowa

Rozpoczęcie kampanii Medycyna na krańcach świata.