Komitet naukowy

Komitet Naukowy

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
Kierownik Kliniki Pediatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Prof. dr hab. n. med. Magdalena Marczyńska
Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Akademii Medycznej w Warszawie
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski
Kierownik III Katedry i Kliniki Ginekologii Uniwersytet Medycznego w Lublinie
Prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Kierownik Kliniki Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii w Szpitalu MSW w Warszawie
Dr hab. n. med. Wacław Nahorski
p.o. Dyrektora Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni
Dr hab. n. med. Beata Biernat
Zakład Parazytologii Tropikalnej Krajowego Ośrodka Medycyny Tropikalnej w Gdańsku
Dr n. med. Ewa Duszczyk
Wieloletni pracownik Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego WUM w Warszawie
Dr n. med. Agnieszka Wroczyńska
Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych Krajowego Ośrodka Medycyny Tropikalnej w Gdańsku
Lek. med. Magdalena Kaniewska
Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii w Szpitalu MSW w Warszawie
Dr n. med. Karolina Mrówka
Wielkopolskie Centrum Medycyny Podróży. Pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Lekarzy dla Podróżujących (IAMAT) w Toronto (Kanada).