BIOTON

BIOTON – polskie przedsiębiorstwo biotechnologiczne powstałe 24 sierpnia 1989r., zajmujące się produkcją oraz dystrybucją produktów biotechnologicznych i leków generycznych.

Misją firmy jest dążenie do innowacji i rozwoju, poszukując swoich szans w różnorodnych projektach naukowo-badawczych. Dotychczasowe doświadczenie, grono znakomitych specjalistów oraz realizacja długofalowej strategii inwestycyjnej umożliwiają otwarcie na nowe obszary działania, mające na celu poprawę jakości zdrowia i życia Chorych.

Umocnienie insuliny BIOTON, rozwój innowacyjnych, ważnych klinicznie leków w tym leków biotechnologicznych oraz rozszerzenie portfolio leków odtwórczych to tylko nieliczne z kroków podjętych w kierunku rozwoju i realizacji obranej misji.

Które prowadzą również działania o charakterze badawczo-rozwojowym.

Dzięki innowacyjnym technologiom produkcyjnym, wprowadzonym zgodnie z udokumentowanym nowoczesnym systemem, wszystkie produkty wytwarzane przez BIOTON S.A odznaczają się bardzo wysoką jakością. Potwierdzają to badania analityczne, testy leków i wszystkich surowców wykorzystywanych do ich produkcji.

Badania prowadzone są w zewnętrznym, wyspecjalizowanym analitycznym laboratorium mikrobiologicznym, biochemicznym i chemicznym, posiadającym certyfikat systemu jakości ISO 9002 firmy DNV.