Borelioza - czy strach ma wielkie oczy?

Borelioza - czy strach ma wielkie oczy?

Kto powinien obawiać się boreliozy? W związku z rozpoczęciem kalendarzowej wiosny i zwiększonej aktywności kleszczy pojawia się wiele wątpliwości dotyczących boreliozy. Jednym z  kluczowych zagadnień jest pytanie czy ryzyko zachorowania na boreliozę w naszym kraju dotyczy wszystkich Polaków i co jest głównym czynnikiem predysponującym do zakażenia? Wyjaśnienie tego zagadnienia jest ściśle związane z oszacowaniem prawdopodobieństwa ukłucia kleszcza (najczęściej Ixodes ricinus) zakażonego bakteriami z rodzaju Borrelia…