Nowy zabójca wśród wirusów: gorączka Nipah

Nowy zabójca wśród wirusów: gorączka Nipah

Groźna epidemia Nipah w Indiach. W maju 2018 roku w Indiach wybuchła, czwarta w tym kraju, epidemia choroby wywołanej wirusem Nipah. Wg danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, ang. World Health Organisation) od momentu rozpoczęcia epidemii zakażenie wirusem potwierdzono u 15 osób, z których aż 13 zmarło. U kolejnych 16 pacjentów rozpoznanie choroby jest bardzo prawdopodobne – są w trakcie oczekiwania na ostateczne wyniki badań laboratoryjnych. Ze względu na zdolność transmisji wirusa z człowieka na człowieka…

Higiena wody

Higiena wody

Czysta woda zdrowia doda… Bez tego podstawowego płynu fizjologia człowieka może być mocno zaburzona. Dlatego w kolejnym artykule z cyklu profesjonalnego przygotowania się do podróży przedstawiamy sposoby uzdatniania wody. Dostęp do czystej i bezpiecznej wody jest nie tylko naturalną potrzebą ale i prawem każdego człowieka. W niektórych rejonach świata przez większą część roku występuje deficyt wody. Wynika on głównie z warunków klimatyczno-geograficznych czyli wysokiej temperatury i niskiej wilgotności powietrza.…