--Wielkopolskie Centrum Medycyny Podróży

 

Wielkopolskie Centrum Medycyny Podróży w Poznaniu

Działalność Centrum skierowana jest do osób prywatnych wyjeżdżających za granicę, a także lekarzy, diagnostów laboratoryjnych oraz prywatnych i publicznych placówek medycznych w Polsce. Istotą projektu realizowanego przez WCMP jest unikalny w skali kraju, profesjonalny i kompleksowy system rozpowszechniania informacji, dotyczących aktualnych zagrożeń zdrowotnych w międzynarodowym ruchu turystycznym oraz specjalistyczne przygotowanie medyczne osób wyjeżdżających do krajów egzotycznych.